Skip to content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ. (στο εξής «Η εταιρεία»). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αρ.18, 10674 Κολωνάκι, τηλέφωνο 210-3629002, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2103646955, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@drandreas.gr.

Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας www.drandreas.gr προσφέρει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος παροχής δερματολογικών κι αισθητικών υπηρεσιών, υπό τους κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι πιο κάτω όροι χρήσης καλύπτουν αποκλειστικά κάθε παροχή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας που βρίσκονται στον ιστοτόπο www.drandreas.gr (εφεξής “site”). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Πελάτης» ή «Χρήστης»), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης χωρίς καμία εξαίρεση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει/αλλάξει ανά πάσα στιγμή, και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Όρους Χρήσης, και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στο site www.drandreas.gr. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους Χρήσης οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή μέσω του site.

 1. Πληροφορίες και Υπηρεσίες.
  Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τα στοιχεία τόσο της Εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, και δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 1. Εγγραφή ή Σύνδεση.
  Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης», πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για την αποστολή ενημερώσεων για νέες υπηρεσίες ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@drandreas.gr προκειμένου να ζητήσει την αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.
 1. Yποχρεώσεις Χρηστών
  Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, o Xρήστης αναλαμβάνει:

  α. Να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλει θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
  β. Να μην προβαίνει σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν η Εταιρεία θεωρήσει ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχει το δικαίωμα να την ακυρώσει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.
  γ. Να παρέχει στην Εταιρεία με ορθότητα και ακρίβεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

  Επίσης, ο Χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
  Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, ο Χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις.
  Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του site. Οι χρήστες απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του site. Οι Χρήστες απαγορεύεται να μπλοκάρουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το site, ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία του site.
  Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στο site με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (ή εμφανίζονται στο site με άλλο τρόπο), δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα.
  Απαγορεύεται η δημοσίευση ακατάλληλου ή άσεμνου περιεχομένου στο site. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί καθώς το περιεχόμενο παράγεται από τους χρήστες και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από πριν για το τι δημοσιεύεται, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δημοσίευση ακατάλληλου περιεχομένου.
  Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος/χρήστης δημοσιεύει στο site με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (αξιολογήσεις, σχολιασμοί κ.λπ.) ή εμφανίζονται στο site με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν την προσωπικότητα ή/και ατομικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να είναι χυδαία, συκοφαντικά, ενοχλητικά, προσβλητικά για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κ.λπ.

 1. Χρήση Περιεχομένου.
  Ολόκληρο το περιεχόμενο το οποίο παράγεται στην ιστοσελίδα www.drandreas.gr ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο (γραπτό ή ηλεκτρονικό) μέρους ή όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, για οποιονδήποτε σκοπό (κερδοσκοπικό ή μη).
  Τα σχόλια αναφορικά με άρθρα, δημοσιεύματα που αναρτώνται στο site πρέπει να είναι αντικειμενικά και δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικές προσβολές ή δυσφημιστικά σχόλια.
  Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε έναν σχολιασμό (π.χ. εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας κ.λπ.). Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή στο προσωπικό ή σε ξένο προφίλ σχολιασμού (π.χ. με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων χρήστη σε ένα σχόλιο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή παραπλανητικών σχολίων ή η χρησιμοποίηση του συστήματος σχολίων προς ίδιο όφελος. Ο Χρήστης  έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.
  Επίσης, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του site. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του site.
 1. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών – Παραγγελία υπηρεσιών.
  Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται ατόκως στο ακέραιο.
  Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη του email επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους μας.
 1. Απόρριψη Παραγγελίας
  Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν υπηρεσιών από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
 1. Παράδοση
  Με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος που εμφαίνετε όταν διαλέγετε μέθοδο πληρωμής , και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας.
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή ατόκως των χρημάτων.
  Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς έχετε λάβει την παροχή των υπηρεσιών στα γραφεία της Εταιρείας μας.
 1. Τιμή και Πληρωμή.
  Η τιμή κάθε υπηρεσίας θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιασδήποτε υπηρεσίας έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
  Από τη στιγμή που έχετε επιλέξει όλες τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία, το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω αντικαταβολής, με τις πιστωτικές κάρτες Visa, και με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.
  Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας θα κρυπτογραφηθούν στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας που θα οδηγηθείτε. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
  Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση από τις αποθήκες μας.
  Τη στιγμή που πατάτε το κουμπί “Ολοκλήρωση παραγγελίας” επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα σας είναι έγκυρη και διαθέτει επαρκές υπόλοιπο. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.
 1. Πολιτική Επιστροφών.
 • Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
  Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την εταιρεία μας στα ανωτέρω στοιχεία διεύθυνσής μας ή στο τηλέφωνο 210-3646955 ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση: info@drandreas.gr, πληροφορώντας στην φόρμα επικοινωνίας μας, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή).
  Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 • Αποτελέσματα Υπαναχώρησης.
  Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε ατόκως χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπρόσθετα έξοδα για την επιστροφή αυτήν.
 1. Προσωπικά Στοιχεία

  α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
  Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας, καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά). Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα, ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό, σας ζητείται στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία αυτά. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κ.λπ.) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στο διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων, καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

  β) Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Cookies
  Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι για την εταιρεία μας ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Για να μάθετε περισσότερα ως προς τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, πατήστε εδώ για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ιστοσελίδας www.drandreas.gr και για την Πολιτική Cookies.
  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 1. Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών
  Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με τη μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τα στοιχεία σας παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων – στοιχείων από και προς την ιστοσελίδα μας. Επίσης, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής προστατεύονται με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα 3ο άτομο.
  Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος της ιστοσελίδας μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλος της ιστοσελίδας μας.
  Τα δεδομένα των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, μεταφέρονται με πρωτόκολλο SSL 2048 bits RSA key και ecdsa 256 σε Cloudfare. 
 1. Πνευματικά Δικαιώματα.
  Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρεία, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.drandreas.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
  Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
  Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

  Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα www.drandreas.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (αξιολογήσεις, σχολιασμοί άρθρων, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της “Λειτουργίας ερωτήσεων και απαντήσεων” κ.λπ.) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.drandreas.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει ειδικότερα για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Επειδή, ο έλεγχος εκ μέρους μας των πνευματικών δικαιωμάτων των άρθρων που αποστέλλονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας δεν είναι δυνατός, δε φέρουμε καμία ευθύνη ελέγχου περί μη προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η οποία βαραίνει το χρήστη. Σε περίπτωση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, είναι δυνατή η διατύπωση παραπόνου προς άρση της, με την αφαίρεση του περιεχομένου από την ιστοσελίδα, εντός 48 ωρών από την υποβολή του αιτήματος.
  O χρήστης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία «έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.drandreas.gr.

 1. Μεταβίβαση/Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους
  H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει μεμονωμένα ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους Όρους Χρήσης σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός τωρινού ή πρώην μέλους έναντι της Εταιρείας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από το μέλος.
 1. Αποκλεισμός ευθύνης
  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
  Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς το μέλος έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
  Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το site είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την Εταιρεία (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστηθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας μας.
  H Εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή για δυσλειτουργία της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων ερωτήσεις – απαντήσεις, σχόλια καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η ιστοσελίδα www.drandreas.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας.
  Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας www.drandreas.gr.
  Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα άτομα, εγείρουν αξιώσεις – απαιτήσεις κατά του site λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους, εξαιτίας κάποιας δημοσίευσης άρθρου ή απάντησης σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα από ένα μέλος, ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας www.drandreas.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει την Εταιρεία από όλες τις αξιώσεις – απαιτήσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών και δικηγορικών εξόδων).
 1. Ακυρότητα όρων
  Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Όρων Χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Το ίδιο ισχύει και για ενδεχόμενα κενά της ρύθμισης του κανονισμού.
 1. Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
 2. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΚΕ και Χρήστη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 3. Ανωτέρα Βία
  Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, φυσικές καταστροφές, νομοθετικές πράξεις. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από κάθε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που έχει πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.
 1. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  Κάθε διαφορά που αφορά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που αγοράσατε ηλεκτρονικά από το e shop μας, δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. O πιστοποιημένος για το σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (Λ. Αλεξάνδρας αρ.144, info@eccgreece.gr). Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από τη χώρας μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν τη διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr), η Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.efpolis.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.